Aktualności

PartnersPiątek 19.10.2018

liczba odwiedzin: 442556

Serdecznie witamy na naszej stronie 

                             

 • Szukamy osoby na staż w Publicznej Szkole
  Podstawowej w Konarach, 
  która będzie pomagać
  w pracach administracyjnych i przygotuje się do
  pełnienia stanowiska sekretarki szkolnej. 
  Szukamy osoby, która:
  - jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna
  w Powiatowym Urzędzie Pracy –II profil pomocy
  -zamieszkuje  na wsi  tj. na terenach gmin wiejskich
  i miejsko-wiejskich
  -posiada obywatelstwo polskie;
  - ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz
  korzysta  z pełni prac publicznych;
  - nie był prawomocnie skazany za przestępstwa:
  przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  przeciwko działalności instytucji państwowych oraz
  samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
  dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a
  także nie był karany za przestępstwo umyślne ścigane
   z oskarżenia publicznego;
  - nie znajduje się w rejestrze sprawców przestępstw
  na tle seksualnym;
  - nie boi się pracy administracyjno-biurowo-papierkowej;
  - swobodnie posługuje się tekstem pisanym;
  - lubi kontakty z ludźmi i dziećmi,
  - zna się na obsłudze komputera (pakiecie Office,
  narzędziach Google),
  Okres realizacji stażu – 3 miesiące. Oferujemy
  możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia
   związanego z prowadzenia sekretariatu szkoły,
  Jeśli na stażu chcesz się czegoś nauczyć i pracować
  w miłej atmosferze to czekamy na Ciebie!

 • Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 - Obrazek 1
  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 
  w Publicznej Szkole Podstawowej im. Zygmunta
  Nowickiegow Konarach odbędzie się
  dnia 3.09.2018 r. (poniedziałek)
  zgodnie z poniższym harmonogramem

  •godz. 9.00 – Msza Św. inaugurująca rok szkolny – 
  w Kościele Trójcy Świętej w Konarach
  •godz. 10.00 – spotkanie uczniów z dyrekcją
  i gronem pedagogicznym w szkole na sali
  gimnastycznej
  •po spotkaniu z dyrekcją i nauczycielami
  odbędą się spotkania z wychowawcami
  w salach lekcyjnych

  W dniu rozpoczęcia roku szkolnego wszystkich
  uczniów obowiązuje strój galowy.

 • 6 kwietnia 2018 r. wyjazd na basen odwołany,
  zajęcia kończą się o godzinie 13.00

 • Znalezione obrazy dla zapytania wielkanoc

 •  

  26 mApel wielkanocny - Obrazek 1arca w naszej szkole odbył się Apel Wielkanocny.
  Uczniowie klas piątej i siódmej przybliżyli wszystkim
  piękne polskie zwyczaje i tradycje związane z tymi
  najważniejszymi w roku świętami.

 • Znalezione obrazy dla zapytania kangur matematyczny 2018

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowickiego w Konarach
  Konary 20 ,05-660 Warka
 • (048) 667 61 18

Galeria zdjęć